Vestigingsoverschrijdende leerlingenraad

Op zaterdag 4 mei 2019 vond de vestigingsovertijgende leerlingenraad plaats in het Lucernacollege Brussel, waarbij de leerlingenraden van Lucerna Antwerpen, Brussel, Houthalen en Gent samenkwamen. In het begin vond er een kennismaking door een spel ‘kennismakingsbingo’. Daarna was er een uitwisseling van ideeën en informatie tussen de leerlingen over de werking van hun leerlingenraad. Ze gingen ook in groepjes aan de slag om projecten en acties te bedenken die ze volgend schooljaar kunnen organiseren.