MOS in tijden van Corona…

De middagactiviteiten op school coronaproof laten plaatsvinden? Yes, we can!

Ook voor MOS (Milieuzorg Op School) is het nieuwe schooljaar een feit. We pikten de draad op waar we hem vóór de lockdown in maart achterlieten en hebben naarstig verder gewerkt aan onze insectenhotelletjes. Zelfs de zaag werd bovengehaald om het harde bamboehout in stukken te snijden. Maar, zoals de uitdrukking ons vertelt: hard werken loont. Het resultaat mag er wezen!

En nu hopen dat de insecten de weg vinden naar een ideale kamer om zo probleemloos de winter door te komen…

We houden jullie op de hoogte!