Alle leerkrachten zijn digitaal beschikbaar!

Het Overlegcomité heeft besloten om de paasvakantie een week vroeger te laten starten. Dat betekent dat er in de week van maandag 29 maart geen fysieke of digitale lessen worden aangeboden.

We willen evenwel aan alle leerlingen de kans geven om deze extra tijd te gebruiken om reeds geziene leerstofonderdelen nog eens extra onder de loep te nemen of om de aangeboden remediëringstrajecten af te werken.

Daarom blijft het volledige schoolteam volgende week dan ook digitaal beschikbaar voor alle leerlingen. Concreet betekent dit dat iedere leerkracht kan gecontacteerd worden via Smartschool of Teams om bijles, vragen te beantwoorden, lesinhoud te herhalen of extra uitleg te geven.

De leerkrachten zullen dagelijks, tijdens de schooluren, hun berichten controleren en iedereen digitaal verder op weg helpen. De leerlingenbegeleiding voorziet gesprekken met de leerlingen en staat eveneens dagelijks paraat. Je kan hen digitaal bereiken via Smartschool of Teams.

De klastitularis zal een groepsgesprek organiseren rond welbevinden en het algemeen welzijn. Alle leerlingen zullen daar persoonlijk van op de hoogte gebracht worden.

We volgen de situatie op de voet en hopen dat we na de vakantie terug kunnen opstarten met 100% contactonderwijs voor iedereen.

#onderwijs #lucernacollege