Anti-pestbeleid

Anti-pestbeleid

Neen tegen pesten!

In Vlaamse klassen werd de helft van de scholieren tussen 12 en 18 jaar al het slachtoffer van pestgedrag. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de UGent uitvoerde bij 1600 jongeren (bron: De Morgen 14/06/2018). Dat zijn alarmerende cijfers. We moeten er geen tekening bij maken welke vreselijke gevolgen (langdurig) pesten kan hebben op het zelfbeeld van de gepeste. Alleen maar beschuldigend wijzen naar de pester(s) en hard en militant optreden is evenwel ook geen oplossing. Een doortastend beleid waarin pester en gepeste gehoord worden en waarin er voortdurend gewerkt wordt aan een warm en veilig schoolklimaat is de enige stap in de goede richting.

Op het Lucernacollege Gent maken wij al lang werk van een stevig anti-pestbeleid om pesten van in het begin in de kiem te smoren en te werken aan een warm klas- en schoolklimaat.

Hoe doen wij dat?

  • Naast de klastitularis zijn er twee leerlingenbegeleiders op onze school actief die een belangrijk aanspreekpunt vormen voor onze leerlingen. Zij bouwen een hechte band op met de leerlingen en hun ouders door hen, indien gewenst, ook thuis op te zoeken. Weg van de school en in een iets informelere sfeer is het soms gemakkelijker om te praten.
  • We leggen een erg grote nadruk op het aanpakken en voorkomen van pestincidenten in de 1ste graad, in het bijzonder het eerste jaar omdat de leerlingen dan vanuit diverse scholen voor het eerst in een klas samenzitten. Zo worden begin september de inleefdagen georganiseerd: een tweedaagse in de buurt van Gent vol activiteiten, die in het teken staan van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leerlingen.
  • Het mentorschap is een project waarbij een oudere leerling de zorgen krijgt toegewezen over een jongere leerling. Vaak is dat een leerling uit het eerste jaar, maar dat hoeft niet per se. Als er leerlingen in een tweede of een derde jaar nood hebben aan een helpende hand, dan krijgt ook die leerling een mentor of buddy toegewezen. Dit project doen we al verschillende jaren en we merken dat dit z’n vruchten afwerpt. Leerlingen die een aanspreekpunt zijn voor andere leerlingen zorgen voor een lagere drempel om “hulp” te zoeken.
  • Op onze school is de aandacht voor ons anti-pestbeleid zichtbaar aanwezig. In elke klas hangt een poster met de Gouden Leefregels omhoog, en leerling en ouders worden verplicht om begin september het anti-pestcontract te ondertekenen.

Bent u nog niet helemaal overtuigd dat wij een warme school zijn met een hart voor elke leerling? Neem dan contact met ons op en bezoek ons tijdens een van de infomomenten!