2A – Economie en organisatie

Informatie over de richting

In het tweede leerjaar A (2A) kan je al meer uren keuzegedeelte kiezen. In 2A is dit 7u, bestaande uit enkele uren verdieping, verkenning of remediëring van de basisvorming en enkele uren basisoptie. Via de basisoptie maak je kennis met een domein. Op deze manier kan jij ondervinden of deze (dit onderdeel van) leerstof jou al dan niet ligt.

Optie Economie en organisatie

Je leert:

  • over banken, winkels, toerisme, bedrijven …;
  • over betalen, kopen en verkopen;
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;
  • kritisch kijken naar
    • de wereld van kopen en verkopen
    • het gedrag van consumenten

Bron

Lessentabel

BASISVORMING (25u) Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Beeld 1
Muziek 1
NW 1
Techniek 2
Aardrijkskunde 1
OPTIE (5u) Economie en organsiatie 5
DIFFERENTIATIE(2u) Wiskunde 1
Informatica 1