3 Economische Wetenschappen

Informatie over de richting

 

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.  Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.  De nadruk ligt op economie.  De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.  Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen. Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

Bron

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Burgerschap 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3
Engels uitbreiding 1
Frans 3
Frans uitbreiding 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Nederlands uitbreiding 1
Wiskunde 4
Totaal 32