3 Natuurwetenschappen

Informatie over de richting

 

De meest logische vooropleiding is de basisoptie Moderne wetenschappen in het tweede leerjaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Bron

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Burgerschap 1
Chemie 2
Engels 3
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Nederlands uitbreiding 1
Wetenschappelijk werk fysica 1
Wiskunde 6
Totaal 32