3de graad

5 Latijn – Wetenschappen
De component latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in
5 Economie – Wetenschappen
Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in
5 Economie – Moderne talen
Economie wordt abstract benaderd in dit richting. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Men bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Men behandelt de problemen en relaties die
6 Latijn – Wetenschappen
De component latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in
6 Economie – Wetenschappen
Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in
6 Economie – Moderne talen
Economie wordt abstract benaderd in dit richting. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Men bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Men behandelt de problemen en relaties die