Cultuur

Als school organiseren we tweejaarlijks een project rond cultuur voor alle leerjaren. Dit project heeft meerdere doeleinden:

  • Passend in onze pijler burgerschap laten we de leerlingen kennismaken met verschillende culturen en het leven in een multiculturele samenleving.
  • Een volledige dag wordt er specifiek gewerkt rond de VOET van context 7: socioculturele samenleving.