Democratie

Wat is democratie? Hoe werkt de democratie in België, maar ook in Vlaanderen, onze eigen gemeente en zeker op school? Wie wordt ons aanspreekpunt in het leerlingencomité? Deze vragen worden beantwoord tijdens het project van democratie.Hierbij ligt het accent in de derde graad voornamelijk op politieke partijen, verkiezingen, verantwoordelijkheid opnemen binnen de eigen school. Binnen de eerste en tweede graad werken we stapsgewijs aan meer inzicht in de Belgische democratie en maken we de vergelijking met andere landen.