Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

 

Wat we doen?

Het Lucernacollege engageert zich om elke leerling zo adequaat mogelijk te begeleiden zowel op het pad van ‘leren’ als op het pad van ‘leven’. De leerlingenbegeleiding verbindt zich ertoe door een positieve en preventieve welzijnsbenadering zich te focussen op alle leerlingen.

De weg die een leerling in het secundair onderwijs aflegt, is niet altijd even gemakkelijk te trotseren. Maar met de juiste begeleiding kan de weg verhelderd worden zodat het maken van doordachte keuzes wordt vereenvoudigd. Dankzij goede ondersteuning kan het pad van de leerling vrijgemaakt worden van obstakels die de optimale groei en ontplooiing belemmeren. Hierdoor besteden we als school aandacht aan de persoonlijke groei van de leerlingen doorheen hun studieloopbaan.

Leerlingenbegeleiding is een sterke troef van het Lucernacollege. Dit is ook te lezen in de inspectieverslagen. Als school wordt er veel belang gehecht aan leerlingenbegeleiding. Het takenpakket binnen de werking van leerlingenbegeleiding is ook zeer ruim. De leerlingenbegeleiders volgen en coördineren verschillende projecten en activiteiten binnen de schoolwerking. Dit doen ze door de steun en bijdrage van hun collega’s want samen met alle collega’s streven we naar een aangename schoolsfeer waarbij het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen hoog liggen. Zo voeren klastitularissen gesprekken met leerlingen, leerkrachten helpen mee voor clubactiviteiten en nemen deel aan naschoolse uitstappen. Dankzij de bereidwilligheid en gedrevenheid van het hele team waarbij we de leerlingen centraal stellen, creëren wij een omgeving waarin leerlingen zich goed voelen en graag naar school komen.

ONDERWIJSLOOPBAAN

Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen het onderwijs, een opleiding en de arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.

LEREN EN STUDEREN

Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen.

PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

Onze leerlingbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Wil je contact opnemen met onze leerlingbegeleiding of het CLB? Vul dan gerust het onderstaande contactformulier in. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Contactformulier leerlingbegeleiding :

  Naam en voornaam*:

  E-mailadres*:

  Bevestig E-mailadres*:

  Telefoonnummer*:

  Onderwerp:

  Vraag of opmerking*:

  Indien u een bestand wenst toe te voegen, kunt u dit hieronder doen:

  Gegevens CLB:

  Vrij CLB Regio Gent
  Kom langs na afspraak:
  Halvemaanstraat 96
  9040 Sint-Amandsberg

  Tel: 09 277 84 00
  Mail: info@vclbgent.be
  Surf: www.vclbgent.be
  Chat: www.clbchat.be