Oudercomité

Oudercomité Lucernacollege

Waarom organiseren we een oudercomité?

Omdat de ouders meebouwen aan de school en de schoolomgeving.

Maandelijks komt het oudercomité samen met de directie en afvaardiging van de leerkrachten om de belangen van de school, de schoolomgeving en de leerlingen te bespreken. Wij stellen tot doel om een vlot dialoog te onderhouden tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en alle ouders anderzijds. Zo kunnen wij optimaal de belangen van alle leerlingen behartigen.

Wat doen we als  oudercomité?

Het oudercomité denkt samen met de directie en de leerkrachten na over hoe we de schoolwerking kunnen verbeteren en versterken.
Mede daarvoor organiseren we samen op regelmatige tijdstippen een aantal activiteiten en helpen een handje bij activiteiten van de school.

Dit jaar hebben we alvast een spaghetti festijn georganiseerd en een vormingssessie over leren leren. Op het programma voor dit schooljaar staan nog een frietkot dag met stoverij en een barbecue om het schooljaar af te sluiten.

De opbrengsten van de activiteiten worden aangewend om extra materialen aan te kopen voor de school en dit ten behoeve van de leerlingen.

Wat doen we niet als oudercomité?

Het bespreekbaar maken van individuele problemen tijdens de maandelijkse vergadering met de directie. Deze worden afzonderlijk met de directie en /of leerkrachten besproken.

Engagement

Ouders zijn steeds welkom op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op school (zie kalender).
Zit vergaderen niet in je bloed, maar wil je wel je handen uit de mouwen steken? Dan kun je jezelf opgeven als een  “helpende hand”, zodat wij je kunnen contacteren wanneer we extra hulp nodig hebben tijdens een activiteit.
U kan uw naam doorgeven via volgend mail adres:  oudercomite@lucernacollegegent.be 

Samen staan we sterker. En dit alles voor een leefbare schoolomgeving.

Activiteiten

Doorheen het schooljaar organiseren we enkele activiteiten.