Visie

LUCERNACOLLEGE GENT

Succes is niet toevallig!

OVER LUCERNACOLLEGE

Het Lucernacollege is een vrije niet-confessionele school, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de opdracht de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vastgesteld door hetzelfde Ministerie, te realiseren. Het onderwijsaanbod in het Lucernacollege is gestoeld op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs.

Met een diploma van het Lucernacollege ben je dus goed voorbereid op verdere studies in een hogeschool of universiteit.

VRAAG OF OPMERKING?

We beantwoorden graag uw vragen!

INSCHRIJVING

Stappen gedaan met hart, ziel, geest en kracht