Wedstrijd: Pesten dat kan niet!

Lucernacollege campus Tweestroom won dit jaar 500€ omdat we een school zijn met sterk een anti-pestbeleid.

We merken dat pesten meer en meer een andere vorm krijgt. Cyberpesten komt meer en meer aan bod maar ook dat gaan we nooit accepteren. We zullen alles doen voor het welbevinden van onze leerlingen. In geen enkel geval kan pestgedrag geaccepteerd worden.